Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Duomenų valdytojas Alenti, UAB (juridinio asmens kodas 302859693, adresas Sasnos g. 10A, Vilnius LT06299, el. paštas alenti@alenti.lt, e-parduotuvė www.alenti.lt ) (toliau – mes) (toliau – Bendrovė)saugo savo klientų (pirkėjų) bei Bendrovės elektroninės parduotuvės Shopbysiegel.com (toliau – e-parduotuvė) lankytojų/naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus atitintančius LR įstatymus.

 

Kam taikoma privatumo politika

1.1.            Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms prekių užsakymo bei pirkimo internetu per Bendrovės e-parduotuvę paslaugoms, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar e-parduotuvės lankytojas naudoja apsilankymui e-parduotuvėje. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

1.2.            Ši privatumo politika netaikoma e-parduotuvėje pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius.

 

Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome

2.1. E- parduotuvėje vartotojo paskyros/profilio sukūrimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie lankytojų/klientų asmens duomenys:

2.1.1. Vardas, rodomasis vardas, el. pašto adresas, slaptažodis, pavardė (laukelis neprivalomas).

2.2. Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

2.2.1. Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ar pan.)) (neprivalomai), kitas adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ar pan.)) (neprivalomai) bei el. pašto adresas.

2.3. Užklausos arba atsiliepimo teikimo tikslu tvarkomi šie klientų/e-parduotuvės lankytojų asmens duomenys:

2.3.1. Vardas, el. paštas bei žinutės laukelyje įvesta informacija.

2.3.2. Žinutės laukelyje pateikti duomenys, kurie yra pertekliniai ir nėra reikalingi užklausos administravimo tikslui pasiekti, Bendrovės nėra saugomi, o negrįžtamai ištrinami.

2.4. Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės e-parduotuvėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

2.4.1. IP adresas;

2.4.2. Prisijungimo data ir laikas;

2.4.3. Tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);

2.4.4. Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;

2.4.5. Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;

2.4.6. Lankytojo geografinės vietos duomenys;

2.4.7. Kita susijusi techninė informacija.

 

Kaip mes gauname jūsų duomenis ir kokiu teisiniu pagrindu juos tvarkome

3.1. Jūsų laisva valia pateikiami duomenys renkami:

3.1.1. Jums pateikiant mums duomenis per mūsų e-parduotuvę;

3.1.2. Sudarant pirkimo sutartis;

3.1.3. Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu;

3.1.4. Kai Jūs suvedate savo asmens duomenis į e-parduotuvę;

3.1.5. Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;

3.1.6. Kai sutinkate gauti mūsų pasiūlymus;

3.1.7. Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.

3.2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrindžiamas:

3.2.1. Sutartis, sutikimas

3.2.2. Jūsų užklausų atsakymas, informacijos suteikimas

3.2.3. Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas ir t.t)

 

 

Kam atskleidžiami jūsų duomenys

4.1. Jūsų asmens duomenys gali būti prienami atsakingiems Alenti, UAB darbuotojams ir susijusioms įmonėms (audito, buhalterinės, teisines, IT paslaugas teikiančiomis) ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galioja griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

4.2. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.