Bendra informacija
Prekių pristatymo ir grąžinimo terminai
Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.

 

Asmens duomenų apsauga:

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetetinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

 

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

3.2 Pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 6 punkte išdėstytų nuostatų.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

 

Pardavėjo Alenti, UAB teisės ir įsipareigojimai:

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

 

Prekių kokybė, garantijos:

5.1. Visi Alenti, UAB parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. El.parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

5.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

 

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai:

6.1. Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

6.2. Užsakymai priimami ww.alenti.lt esančiomis užsakymo formomis. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

6.3. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

  • Elektronine bankininkyste

  • VISA/MASTERCARD kortelėmis

  • Bankiniais pavedimais iš savo banko

 6.4. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

Prekių pristatymas:

7.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis DPD kurjeriais į namus ir DPD Pick-up paštomatus, Omniva paštomatus, LP Express kurjeriais į namus ir paštomatus. Pirkėjas prekes gali atsiimti Vilniuje iš anksto susitarus.

7.4. Prekės Pirkėjui suruošiamos per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo.

7.5. Lietuvoje prekės yra pristatomos per 1-3 darbo dienas. Į užsienį prekių pristatymo laikas skiriasi, dėl pristatymo terminų kreiptis asmeniškai.

7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.8. Pirkėjas privalo el. paštu alenti@alenti.lt pateikti Pardavėjui pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7.9. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio- padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

 

Prekių grąžinimas:

8.1 Norėdami grąžinti prekę atgal, kreipkitės el. paštu alenti@alenti.lt arba tel. +370 659 910 34 per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo.

8.2 Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Alenti, UAB įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis "Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" , patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

8.3 Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas turėsite apmokėti Jūs.

8.4 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

8.5 Alenti, UAB turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.6 Grąžinti kokybiškas prekes galima naudojantis kurjerio paslaugomis kliento lėšomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Alenti, UAB įsipareigoja priimti tokias prekes, apmokėti kurjerio paslaugas ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai el. parduotuvė neturi analogiškų prekių, ji grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

 

Rinkodara ir informacija:

9.1. Pardavėjas Alenti, UAB gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas Alenti, UAB turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.alenti.lt el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

 

Baigiamosios nuostatos:

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.